G-QMH0Q6JMPP
top of page
Insomnia_Szabo Klara Petra.jpg
241716740_10221520036682527_8719179869789877973_n.jpg
Godot Katalizator dij l 2022_ideiglenes logo.jpg

SZABÓ KLÁRA PETRA

BEYOND ILLUSION

2022 Godot Katalizátor díj - finalista 

Kiállítás: HETEROTÓPIA – minőségi tér: 2022. március 24 – április 10.

SZABÓ KLÁRA PETRA


Szabó Klára Petra (1981) konceptuális szemléletű festő- és intermediális művész 2005 óta következetesen építi művészeti világát. Az elmúlt években saját testének és személyes élményeinek vizsgálata került figyelmének fókuszába. Az identitáskeresés és az önvizsgálat mély rétegeit nyílt őszinteséggel feltáró munkásságában a magánszféra titkos regisztereibe, kétségeibe, magányába enged bepillantást fotórealisztikus akvarelljein és animációin keresztül. Intim vallomásai a létezés egyéni, ugyanakkor mindenki számára ismerős stációit idézik, magáról az élet megélésének banális események mentén kibomló összetettségéről szólnak. Szabó Klára Petra festészeti világának sajátos nyitottsága, tág formai és technikai regiszterekben mozgó kísérletezései nem vonatkoztathatók el tudatos karriervezetésének egyik fontos jellemzőjétől sem: számos külföldi rezidenciaprogramon való részvétele során egyfajta kortárs nomádként a széles értelemben vett világ, az állandóan változó közeg sajátos feltételei, az idegenként otthonra találni gondolatköre formálja elemző szemléletű és konceptuális megközelítését vizuális naplóként is tekinthető sorozatain.

Tanulóévei alatt kezdett el kísérletezni az akvarellfestészetben rejlő formai és tartalmi lehetőségek progresszív szemléletű továbbfejlesztésével, aminek eredményeképpen alakította ki a klasszikus technika intermedializált változatát, az animált akvarell-mozgóképet.”
 

Szabó Noémi művészettörténész

 

 

Insomnia

2017 / installáció, akvarell animáció, loop

The Trap

2021 / installáció, akvarell animáció, loop

BEYOND ILLUSION

 

A frusztráló álmatlanságban hánykolódó test, a kitárt ajtó mögött remélt változás lehetősége olyan tevékenységtöredékek, banális pillanatok, melyekben - mint egy archetipikus szimbólumban - a létezés értelme/értelmetlensége sűrűsödik össze.

A háború elől menekülők életérzéseihez is hozzátartozó „jelenetek”, az álmok és az ébrenlét határain lüktető élethelyzetek egyedüli főszereplője a művész, Szabó Klára Petra. Az általánosból a személyesbe testén keresztül fordulunk át, miközben a gyors, tovatűnő jelenségek rögzítésére alkalmas, áttetsző akvarelltechnika színes könnyedsége a legszemélyesebb élményből merítő témák intimitásán keresztül, óhatatlanul egyfajta voyeur pozícióba helyezi a nézőt.

Szabó Klára Petra önreflexív világának vetületei szorosan kapcsolódnak élethelyzetének változásaihoz; az emésztő és kínzó szenvedély éppúgy helyet kap műveiben, mint a hűvös távolságtartás lehetőségi terei. Útjainkon, menekülések közepette vagy menedékek ajtói mögött.

The Trap_Szabo Klara Petra.JPG
bottom of page