G-QMH0Q6JMPP
top of page

Tudtam Én - Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Kósa János osztályának hallgatóinak műveibőlGránicz Maja, Korossy-Khayll Levente, Kozma Lilla, Petrik Máté Benedek, Pisák Emese Réka, Szalka Sára, Szentesi Katalin, Szilágyi Barnabás


Kurátor: Szvitek Tímea


Megnyitja: Kósa János egyetemi docens és Szvitek Tímea


Megtekinthető: december 20-ig keddtől péntekig 10 és 14, szombaton 10 és 13

óra között a Godot Galériában. (Bartók Béla út 11-13.)A Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő tanszékén folyó munka az egyetemes kortárs festészetet értő és azt önálló alkotóként művelni képes hallgatók képzését célozza meg. Ez a látszólag magától értetődő tény más megvilágításba kerül, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a kortárs művészet, azon belül a festészet műfaja minduntalan új és új kihívások elé kerül

manapság.A vizualitást a mozgóképek uralják. Az álló képek többnyire gépekkel

készülnek. A festészet öröknek hitt értékei folytonosan megkérdőjeleződnek; a festészet avíttnak tekintett kifejezésmódjait kezdik csak az edukáció részeként és csak különböző lelki terápiák segítő eszközeként használni. Szakmai berkekben közkeletű vélekedéssé kezd válni az a megállapítás, hogy a kortárs festészetben nem tanulni kell, hanem ki kell találni valamit.

Már az is megkérdőjelezhető, hogy lehet-e még szakmaként tekinteni erre a nagy tradíciókkal bíró tevékenységre; illetve, hogy ez a szakmaiság, amelyről beszélünk, nem csak valamiféle álcája-e egyéb rossz folyamatok jelenlétének.Hiszen ezen a területen is megjelent a korunk kultúrájára oly jellemző tömegesedés és ipari jelleg. A franchise rendszerben működő művészellátó áruházak kényelmet kínálnak a festészettel próbálkozóknak, ugyanakkor az anyagok és eszközök egyre szélesebb körben való elérhetősége silányabbá teszi az általános minőséget. A galériás hálózatok, a nagy white cube-ok rendszere a futószalag-szerű termelésnek ágyaznak meg. Sztárgyárakként az egy képes életművek sokaságát hívják életre.

A valaha újnak tekintett médiumok széles körben elterjedtek- újabb rétegeket hozva be a vizuális környezetszennyezés vonulataiba. Most állunk az AI elterjedésének küszöbén, amely még ehhez képest is jelentős változást fog hozni ezen a területen.
Valljuk meg, ebben a tömegesedési és belső kiüresedési folyamatban az a hagyományos értelemben vett minőség, amely az európai festészet tradíciójából építkezni kívánó ifjú festőnövendékeket érdekli, meglehetősen marginális szerephez jut.

A Festő tanszék Kósa osztályában úgy alakult, hogy a festészet hagyományai iránt érdeklődők gyűltek össze, és talán halkabb hangütéssel, kisebb csinnadrattával, a megszokottnál kevesebb PR munkával, de annál hangsúlyosabb lelki rákészüléssel dolgoznak a festészet hagyományos

műfajának megújításán.

Szvitek Tímea, osztályunk hallgatója évek óta dolgozik egy promóciós projekten. Generációjának feltörekvő hallgatóit mutatja be a Tudtam én Főzdebár kiállításain. Az itt szervezett kiállítások anyaga képezi az alapját ennek a bemutatónak.

Comments


bottom of page