G-QMH0Q6JMPP
top of page

III. Godot Kortárs Aukció 2022. április 14 – 24.

Helyszín: Godot Intézet 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 21.

Időpont: 2022. április 26-án 19 óra

Az árverést vezeti: Péterfy Bori

Kreinbacher pezsgős fogadás 18 órától

Aukciós belépőjegy katalógussal: 2000 -Ft. Jegyvásárlás itt: https://bygodot.hu/jegyvasarlas

A kiállítás díjmentesen megtekinthető 2022. április 14 – 24-ig minden nap 10 – 19 óráig a Godot Intézetben.A kiállított művészek: Alföldi Róbert, Ádám Zoltán, Bada Dada Tibor, Bak Imre, Baksai József, Balla Attila, Baranyay András, Bartl József, Bálind István, Bernát András, Bíró Antal, Bodoni Zsolt, Bukta Imre, Dér Marianne, Dréher János, Duliskovich Bazil, efZámbó István, Fehér László, Fekete Nagy Béla, feLugossy László, Michael Milburn Foster, Gaál József, Galambos Tamás, Gáspár Annamária, Gellér B. István, Góra Orsolya, Gyarmathy Tihamér, Győri Márton, Hajdú Kinga, Hajgató Terézia, Halmi-Horváth István, Harasztÿ István, Hencze Tamás, Herman Levente, Homonai Pál, Hopp-Halász Károly, Hortobágyi Endre, Horváth Krisztián, Iski Kocsis Tibor, El Kazovszkij, Káldi Katalin, Kántor Lajos, Kelemen Károly, Kepes György, Kis Róka Csaba, Kokas Ignác, Koncz András, Konkoly Gyula, Koppány Attila, Korodi János, Kovács Tamás Vilmos, Kováts Albert, Krajcsovics Éva, Matzon Ákos, Maurer Dóra, Mátis Rita, Mengyán András, Nagy Boglárka, Nagy Kriszta, Nádler István, Paizs László, Palkó Tibor, Papp Oszkár, Plank Antal, Porkoláb Sándor, Romvári Márton, Sándor Krisztián, Stark Attila, Swierkiewicz Róbert, Szabados Árpád, Szász Endre, Szemadám György, Szemethy Imre, Szikora Tamás, Szikszai Károly, Szirtes János, Szüts Miklós, Szűcs Attila, Alexander Tinei, Ujházi Péter, Váli Dezső, Várhelyi Tímea, Vaszary János, Verebics Ágnes, Verebics Katalin, Wahorn András, Záborszky GáborÁRVERÉSI FELTÉTELEK:

1. A Godot Galéria az árverést, az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kiállításra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát valamint kikiáltási árát élő szóval kihirdeti, mire a venni szándékozók tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt, név és lakcím szerint regisztrálva, licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el. Lehetőség van telefonon is licitálni, amihez előzetes regisztrációra van szükség, melyet legkésőbb az aukció előtti napon tudunk elfogadni. Az aukción fogadunk előzetes vételi megbízásokat is, melyben meghatározhatja azt az összeget, amelyet személyes részvétel esetén megadna az adott műtárgyért. Amennyiben az árverés során a vételi megbízással azonos összegű ajánlat érkezik a teremből vagy telefonon, úgy a vételi megbízás élvez elsőbbséget.

2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében a 2001. évi LXIV. tv-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.

3. A Galéria mint kereskedelmi képviselő az árvereztető (megbízó) nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverezését mellőzze.

Licitlépcső emelkedés 50.000 Ft és 100.000 Ft között 5.000 Ft 100.000 Ft és 200.000 Ft között 10.000 Ft 200.000 Ft és 500.000 Ft között 20.000 Ft 500.000 Ft és 1.000.000 Ft között 50.000 Ft 1.000.000 Ft és 2.000.000 Ft között 100.000 Ft 2.000.000 Ft és 5.000.000 Ft között 200.000 Ft stb.

4. A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A kereskedelmi képviselő biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverezési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, úgy ez esetben a kereskedelmi képviselő az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló részére nem jár vissza.

5. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik fizetni, a leütési ár 22%-át. A közvetítői díj ÁFÁ-t tartalmaz.

6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tartozási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízási tárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti – a költségei levonását követően – a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

7. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik felet szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.

8. Az árverés előtti kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 3 éven belül felszólamlással élhet. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.

9. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.

10. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Galéria – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával eljuttatni szíveskedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlévő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollévő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.

11. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben.

12. A szállítás költségei a vevőt terhelik.

13. Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.

14. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesek csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.

15. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől.

Az aukcióval kapcsolatban érdeklődni, vételi megbízásokat adni a 06702217893 vagy a 06703816775 telefonszámon illetve a waiting@godot.hu email címen lehet.


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page