G-QMH0Q6JMPP
top of page

II. Godot Kortárs Aukció és Kiállítás 2021-04-21 — 2021-05-03

A kiállítás időpontja:

2021. április 21 – május 3.

Nyitva minden nap 10 és 17 óra között. Az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően egyszerre hatan tartózkodhatnak a galériában, maszkban.

Godot Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.Online aukció:

2021. május 1-én 06.00 – május 3-án 19.00

A licitek zárása május 3-án 19.00-kor kezdődik. A rendszer mindentől függetlenül percente elindítja a következő tétel zárását. Ha az adott tételre érkezik egy licit, akkor újabb egy perc áll rendelkezésre és ennél a tételnél folytatni lehet a licitálást. Ettől függetlenül azonban a többi tétel lezárása percenként tovább folytatódik. Tehát, ha a kikiáltási sorrendjében egymáshoz közel álló tételekre kíván licitálni, akkor ezt kérjük vegye figyelembe vagy használja a weboldal rendszerében működő automata licit ügynök szolgáltatást, ahol limitárakat tud beállítani az egyes tételekre.

A műtárgyak, árverési feltételek és egyéb részletek a https://www.bodaofart.com/ weboldalon.

A katalógus digitális formában: https://en.calameo.com/read/00589982460fb86c1f2a7

Az aukcióval kapcsolatban érdeklődni, vételi megbízásokat adni a 06702217893 vagy a 06703816775 telefonszámon illetve a waiting@godot.hu email címen lehet.

A kiállított művészek: A. Nagy Gábor, Ádám Zoltán, Bács Emese, Bada Dada Tibor, Bak Imre, Baksai József, Banksy, Barabás Márton, Baranyay András, Bene Géza, Etienne Beöthy, Bogdándy Szultán, Breznay András, Bukta Imre, Csató József, Cseke Szilárd, drMáriás, efZámbó István, El Kazovszkij, Erdély Miklós, Fajó János, feLugossy László, Földi Péter, Frank Magda, Fuchs Tamás, Für Emil, Gaál József, Gallai Judit, Gáspár Annamária, Gerber Pál, Gulyás Andrea, Győrffy László, Haász István, Hajgató Terézia, Halmi-Horváth István, Harasztÿ István, Hecker Péter, Hermann Zsófi, Homonai Pál, Hortobágyi Endre, iski Kocsis Tibor, Izsák Sipos Szilárd, Jándi Dávid, Joseph Kádár, Kaci Simon, Kárpáti Tamás, Kaszás Konrád, Keserü Ilona, Király András, Király Gábor, Klimó Károly, Kohán György, Kondor Béla, Koppány Attila, Korga György, Kósa János, Kósza Sipos László, Kovács Péter, Kovásznai György, Krizbai Alex, Kusovszky Bea, Lossonczy Tamás, Marosán Gyula, Matzon Ákos, Moizer Zsuzsa, Müller Árpád, Nagy Boglárka, Nagy Kriszta x-T, Nemes Anna, Ódor István Bence, Pauer Gyula, Rácmolnár Sándor, Radák Eszter, Részegh Botond, Scholz Erik, Seres László, Somogyi Győző, Süveges Rita, Swierkiewicz Róbert, Szabó Tamás, Szász Endre, Szikora Tamás, Szikszai Károly, Szurcsik József, Szűcs Attila, Szüts Miklós, Takáts Márton, Tóth Menyhért, Uglár Csaba, Ujházi Péter, Váli Dezső, Várady Róbert, Várhelyi Tímea, Verebics Ágnes, Verebics Kati, Vetlényi Zsolt, Victor Vasarely, Weiler PéterÁrverési feltételek:

 1. A Godot Galéria az árverést, az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti. Licitálni kizárólag az aukció megkezdése előtt név, telefonszám és email cím megadása után regisztrálva online lehet. A vevők a regisztrációval, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el. Regisztráció és licitálás a www.bodaofart.com weboldalon lehetséges.

 1. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében a 2001. évi LXIV. tv-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.

 1. A Galéria mint kereskedelmi képviselő az árvereztető (megbízó) nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére.

A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverezését mellőzze.

Licitlépcső emelkedés

20.000 Ft alatt 1.000 Ft

20.000 Ft és 50.000 Ft között 2.000 Ft

50.000 Ft és 100.000 Ft között 5.000 Ft

100.000 Ft és 200.000 Ft között 10.000 Ft

200.000 Ft és 500.000 Ft között 20.000 Ft

500.000 Ft és 1.000.000 Ft között 50.000 Ft

1.000.000 Ft és 2.000.000 Ft között 100.000 Ft

2.000.000 Ft és 5.000.000 Ft között 200.000 Ft stb.

 1. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik fizetni, a leütési ár 22%-át. A közvetítői díj ÁFÁ-t tartalmaz. A leütési ár és a közvetítői díj összege a vételár.

 1. A vevő vállalja, hogy a vételárat az aukciót követő 14 napban az árvereztető részére kifizeti. Ez történhet készpénzben vagy utalással. Erről személyesen emailben vagy telefonon egyeztetni kell az árvereztetővel a 06702217893-as telefonszámon vagy a waiting@godot.hu email címen.

 1. A megvásárolt műveket a galériában lehet átvenni telefonos egyeztetés után (+36703816775 vagy +36702217893). A jelen helyzetet figyelembe véve az árvereztető vállalja, hogy igény esetén egyeztetés után a vételár kiegyenlítését követően a tételeket a vevő részére Budapesten belül díjmentesen kiszállítja, amennyiben a vételár meghaladja a 200.000 Forintot.

Amennyiben ez nem sikerül, úgy vevő köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízási tárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti – a költségei levonását követően – a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

 1. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik felet szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.

 1. Az árverés előtti kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.

 1. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.

 1. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Galéria – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával eljuttatni szíveskedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlévő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollévő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.

A jelenlegi online aukciónál hasonló funkciót tölt be a weboldalon az automata licit ügynök funkció, mellyel meg lehet adni az adott tételre szánt legmagasabb összeget.

 1. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben.

 1. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesek csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.

 1. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. Erre telefonon vagy email-ben van lehetőség az aukciót követő naptól.

Kontakt:

 • Godot Galéria

 • +36703816775 vagy +36702217893

 • waiting@godot.hu

 • www.godot.hu


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page