G-QMH0Q6JMPP
top of page

Godot Online Kamara Aukció 2021. 08.30 - 2021.09.06.

A kiállítás időpontja: augusztus 30 – szeptember 6-ig minden nap 10 és 17 óra között. Godot Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. Az online aukció időpontja: 2021. augusztus 30. 08:00 – szeptember 6. 19:00 Regisztráció: https://www.bodaofart.com/aukcio.php?kat=60 A licitek zárása szeptember 6-án 19.00-kor kezdődik. A rendszer mindentől függetlenül percente elindítja a következő tétel zárását. Ha az adott tételre érkezik egy licit, akkor újabb egy perc áll rendelkezésre és ennél a tételnél folytatni lehet a licitálást. Ettől függetlenül azonban a többi tétel lezárása percenként tovább folytatódik. Tehát, ha a kikiáltási sorrendjében egymáshoz közel álló tételekre kíván licitálni, akkor ezt kérjük vegye figyelembe vagy használja a weboldal rendszerében működő automata licit ügynök szolgáltatást, ahol limitárakat tud beállítani az egyes tételekre.


A műtárgyak, árverési feltételek és egyéb részletek a https://www.bodaofart.com/ weboldalon. Az aukció az axioart-on: https://axioart.com/aukcio/2021-09-06/godot-online-kamara-aukcio Az aukcióval kapcsolatban érdeklődni, vételi megbízásokat adni a 06702217893 vagy a 06703816775 telefonszámon illetve a waiting@godot.hu email címen lehet. A kiállított művészek: Almásy Aladár, Bada Dada Tibor, Barabás Zsófi, Bartha László, Bernát András, Birkás István, Bukta Imre, Csató József, Csáki Róbert, Csurka Eszter, feLugossy László, Földi Péter, Gál András, Gross Arnold, Kaszás Konrád, El Kazovszkij, Kondor Béla, Konok Tamás, Krajcsovics Éva, Lóránt János Demeter, Marosán Gyula, Moizer Zsuzsa, Nádler István, Ottó László, Palkó Tibor, Szabó Kristóf Kristoflab, Szemadám György, Szikora Tamás, Szotyory László, Szurcsik József, Ujházi Péter, Váli Dezső, Veszely Ferenc, Véssey Gábor, Vojnich Erzsébet, Weiler Péter, Xantus Gyula, Zoltán Sándor Árverési feltételek:

 1. A Godot Galéria az árverést, az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti. Licitálni kizárólag az aukció megkezdése előtt név, telefonszám és email cím megadása után regisztrálva online lehet. A vevők a regisztrációval, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el. Regisztráció és licitálás a www.bodaofart.com weboldalon lehetséges.


 1. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében a 2001. évi LXIV. tv-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.


 1. A Galéria mint kereskedelmi képviselő az árvereztető (megbízó) nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére.

A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverezését mellőzze. Licitlépcső emelkedés 20.000 Ft alatt 1.000 Ft 20.000 Ft és 50.000 Ft között 2.000 Ft 50.000 Ft és 100.000 Ft között 5.000 Ft 100.000 Ft és 200.000 Ft között 10.000 Ft 200.000 Ft és 500.000 Ft között 20.000 Ft 500.000 Ft és 1.000.000 Ft között 50.000 Ft 1.000.000 Ft és 2.000.000 Ft között 100.000 Ft 2.000.000 Ft és 5.000.000 Ft között 200.000 Ft stb.

 1. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik fizetni, a leütési ár 22%-át. A közvetítői díj ÁFÁ-t tartalmaz. A leütési ár és a közvetítői díj összege a vételár.


 1. A vevő vállalja, hogy a vételárat az aukciót követő 14 napban az árvereztető részére kifizeti. Ez történhet készpénzben vagy utalással. Erről személyesen emailben vagy telefonon egyeztetni kell az árvereztetővel a 06702217893-as telefonszámon vagy a waiting@godot.hu email címen.


 1. A megvásárolt műveket a galériában lehet átvenni telefonos egyeztetés után (+36703816775 vagy +36702217893). A jelen helyzetet figyelembe véve az árvereztető vállalja, hogy igény esetén egyeztetés után a vételár kiegyenlítését követően a tételeket a vevő részére Budapesten belül díjmentesen kiszállítja, amennyiben a vételár meghaladja a 200.000 Forintot.

Amennyiben ez nem sikerül, úgy vevő köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízási tárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti – a költségei levonását követően – a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

 1. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik felet szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.


 1. Az árverés előtti kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.


 1. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.


 1. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Galéria – a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával eljuttatni szíveskedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlévő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollévő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja.

A jelenlegi online aukciónál hasonló funkciót tölt be a weboldalon az automata licit ügynök funkció, mellyel meg lehet adni az adott tételre szánt legmagasabb összeget.

 1. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben.


 1. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesek csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.


 1. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. Erre telefonon vagy email-ben van lehetőség az aukciót követő naptól.

Kontakt:

 • Godot Galéria

 • +36703816775 vagy +36702217893

 • waiting@godot.hu

 • www.godot.hu


Kapcsolódó művészek

 • Bukta Imre

 • feLugossy László

 • Szikora Tamás

 • Ujházi Péter
Commentaires


bottom of page